Rispons tal-Klijent

10
14
17
20
11
15
18
21
13
16
19
22